Nowoczesne oprogramowanie dla zarządców nieruchomości

Planowanie
Zarządca nowoczesnego, skomplikowa- nego budynku musi planować swoją pracę. Plan ten najlepiej, aby uwzględniał zadania, o których konieczności wykonania wiadomo dużo wcześniej (np. przeglądy roczne), jak i zadania, które rzeczywistość dodała do planu (awarie, uszkodzenia).
Priorytety
Zaplanowane zadania są pilne i mniej pilne, jak i takie, które spokojnie można przełożyć o tydzień lub więcej. Użyteczność planu dziennego, bez dobrze ustalonych priory- tetów jest ograniczona.
Raportowanie
Nawet najlepszy plan, jest małej wartości, jeżeli nie mamy sprawnego mechanizmu, który będzie kompletował pełną wiedzę o postępach w pracach, alarmował o braku działań i umożliwiał raportowanie bieżącej sytuacji.
Komunikacja
Większość czynności w budynkach nie jest wykonywana przez Zarządcę Nieruchomości osobiście. Jest wykonywana przez podwy- konawców lub pracowników, dlatego dobry system komunikacji, umożliwiający szybkie, pewne, zrozumiałe i bez zbędnych formalności jest niezwykle ważny.
Te cztery czynności, oraz wiele innych ma wykonać system e-PM. Jedną z najważniejszych funkcjonalności systemu e-PM, jest powiadamianie e-mail i SMS o wszelkich zmianach w stanie listy zadań. Większość wdrożeń programu e-PM, pomogła nie tylko podnieść jakość zarządzania obiektem ale również wprowadzić widoczne oszczędności w kosztach pracowniczych.
Nasz program do zarządzania nieruchomościami został stworzony przez licencjonowanych zarządców z wieloletnią praktyką. Program jest sprawdzony na wielu renomowanych obiektach biurowych, magazynowych, w centrach handlowych i budynkach mieszkalnych. Jakość zarzadzania nieruchomością zyska nowy wymiar a efektywność pracy i podnoszenie bezpieczeństwa zarządzania nigdy przedtem nie było takie proste.
Uzupełnij aby otrzymać bezpłatne informacje o programie:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Telefon: